Floral

گازوئیل پاش

معرفی به دوستان اشتراک گذاری
موارد استفاده از گازوئیل پاش

قطعات مکانیکی که در وسایل مختلف روزانه ما مانند دوچرخه،چرخ خیاطی،کولر و... استفاده می شوند و به خصوص در مکانیکی ها،پس از مدتی استفاده چون مواد روان کننده خود را از دست می دهند یا کثیف می شوند، عملکرد مناسب ندارند و دچار اصطلحلاک می شوند به همین دلیل هر چند وقت یک بار باید تعمیر و یا  شسته شوند.به طور کلی هر قطعه ای که متحرک باشد نیاز به روانکاری دارد.برای روانکاری و شستشوی قطعات از کثیفی ها از گازوئیل استفاده می شود و برای پاشش گازوئیل روی قطعات از دستگاه گازوئیل پاش بادی استفاده می شود که به وسیله کمپرسور باد کار می کند و بیش تر در مکانیکی ها کاربرد دارد.از گازوئیل پاش برای پاشش روغن و گریس هم می توان استفاده کرد.گازوئیل پاش از یک مخزن فلزی با ظرفیت های مختلف تشکیل شده است که از طریق یک لوله بلند و مقاوم فلزی به یک نازل غالبا برنجی متصل می شود.

شکل گازوئیل پاش در برندهای مختلف یکسان است فقط در ظرفیت مخزن و رنگ آن،و نازل تفاوت دارند.نازل برنجی در گازوئیل پاش غالبا قابلیت تنظیم میزان پاشش دارد.معمولا سایز نازل گازوئیل پاش 1.4 اینچ می باشد.

نظرات

 
   
 
Captcha