حذف همه

کل محصولات : 49 محصول

مته 3.5 بلند RH_5535 رونیکس

7,000 تومان

مته 3 بلند RH_5530 رونیکس

4,000 تومان

مته کبالت 1 میلی متری 5% ولف

3,500 تومان

مته کبالت 2 میلی متری 5% ولف

4,000 تومان

مته کبالت 4.2 میلی متری 5% ولف

15,000 تومان

مته کبالت سایز 9.5 رونیکس RH_5519

50,000 تومان

ست مته ترکیبی آهن و بتن 9 عددی RH-5585 رونیکس

95,000 تومان

ست مته آهن 10-1 میلی متری RH-5581 رونیکس

185,000 تومان

مته کبالت 8 میلی متری 5% ولف

48,000 تومان

مته کبالت 6 میلی متری 5% ولف

25,000 تومان

مته کبالت 5 میلی متری 5% ولف

19,000 تومان

مته کبالت4 میلی متری ولف

14,000 تومان

مته کبالت 3 میلی متری 5% ولف

8,000 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 12 رونیکس RH-5924

135,000 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 10 رونیکس RH-5923

125,000 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 8 رونیکس RH-5922

115,000 تومان

مته چهارشیار 16 سانت نمره 7 رونیکس کد RH-5921

105,000 تومان

مته چهارشیار 16 سانت نمره 6 رونیکس کد RH-5920

85,000 تومان

مته الماسه بتن نمره 12 رونیکس کد RH-5724

75,000 تومان

مته الماسه بتن نمره 10 رونیکس کد RH-5723

55,000 تومان

مته الماسه بتن نمره 8 رونیکس RH-5722

45,000 تومان

مته الماسه بتن نمره 7 رونیکس کد RH-5721

42,000 تومان

مته الماسه بتن نمره 6 رونیکس کد RH-5720

40,000 تومان

مته گازور 50 میلی متری RH-5312 رونیکس

62,000 تومان