حذف همه

کل محصولات : 61 محصول

مته 3.5 بلند RH_5535 رونیکس

4,500 تومان

مته 3 بلند RH_5530 رونیکس

4,000 تومان

مته کبالت 1 میلی متری 5% ولف

2,000 تومان

مته کبالت 2 میلی متری 5% ولف

2,500 تومان

مته کبالت 4.2 میلی متری 5% ولف

8,000 تومان

مته کبالت 5.5 میلی متری 5% ولف

12,800 تومان

مته کبالت 11.5 میلی متری 5% ولف

65,000 تومان

مته کبالت سایز 9.5 رونیکس RH_5519

32,000 تومان

ست مته ترکیبی آهن و بتن 9 عددی RH-5585 رونیکس

60,000 تومان

ست مته آهن 10-1 میلی متری RH-5581 رونیکس

125,000 تومان

مته کبالت 10 میلی متری 5% ولف

55,000 تومان

مته کبالت 9 میلی متری 5% ولف

38,000 تومان

مته کبالت 8 میلی متری 5% ولف

29,000 تومان

مته کبالت 6 میلی متری 5% ولف

14,500 تومان

مته کبالت 5 میلی متری 5% ولف

11,000 تومان

مته کبالت4 میلی متری ولف

7,000 تومان

مته کبالت 3 میلی متری 5% ولف

4,500 تومان

مته کبالت 7 میلی متری 5% RH-5514 رونیکس

20,000 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 12 رونیکس RH-5924

57,000 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 10 رونیکس RH-5923

49,000 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 8 رونیکس RH-5922

42,500 تومان

مته چهارشیار 16 سانت نمره 7 رونیکس کد RH-5921

39,500 تومان

مته چهارشیار 16 سانت نمره 6 رونیکس کد RH-5920

36,000 تومان

مته الماسه بتن نمره 12 رونیکس کد RH-5724

33,000 تومان