حذف همه

کل محصولات : 62 محصول

مته 3.5 بلند RH_5535 رونیکس

4,000 تومان

مته 3 بلند RH_5530 رونیکس

3,500 تومان

مته کبالت 1 میلی متری 5% ولف

2,000 تومان

مته کبالت 2 میلی متری 5% ولف

2,500 تومان

مته کبالت 3.5 میلی متری 5% ولف

5,000 تومان

مته کبالت 4.2 میلی متری 5% ولف

6,500 تومان

مته کبالت 5.5 میلی متری 5% ولف

10,500 تومان

مته کبالت 11.5 میلی متری 5% ولف

40,000 تومان

مته کبالت سایز 9.5 رونیکس RH_5519

36,000 تومان

ست مته ترکیبی آهن و بتن 9 عددی RH-5585 رونیکس

55,000 تومان

ست مته آهن 10-1 میلی متری RH-5581 رونیکس

115,000 تومان

مته کبالت 10 میلی متری 5% ولف

42,500 تومان

مته کبالت 9 میلی متری 5% ولف

33,000 تومان

مته کبالت 8 میلی متری 5% ولف

25,000 تومان

مته کبالت 6 میلی متری 5% ولف

12,000 تومان

مته کبالت 5 میلی متری 5% ولف

9,000 تومان

مته کبالت4 میلی متری ولف

6,000 تومان

مته کبالت 3 میلی متری 5% ولف

4,000 تومان

مته کبالت 7 میلی متری 5% RH-5514 رونیکس

18,500 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 12 رونیکس RH-5924

45,500 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 10 رونیکس RH-5923

39,000 تومان

مته چهار شیار 16 سانت نمره 8 رونیکس RH-5922

36,500 تومان

مته چهارشیار 16 سانت نمره 7 رونیکس کد RH-5921

34,000 تومان

مته چهارشیار 16 سانت نمره 6 رونیکس کد RH-5920

31,000 تومان