Floral

انبر آرماتوربندی

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

انبر آرماتوربندی که با نام های گاز آرماتور یا گاز انبر نیز در بازار شناخته می شود،یکی از انواع انبرآلات است که می تواند در کارگاه های ساختمانی و برای بستن آرماتور و یا در کارگاه های نجاری و آهنگری برای مصارف مرتبط به کار رود.البته شکل این انبر می تواند برای کاربردهای مختلف و در فضای نجاری و آهنگری با مدلی که در آرماتوربندی استفاده می شود متفاوت باشد.از این نوع انبر،مانند سایر انبرها،برای نگهداشتن و یا بریدن یک قطعه استفاده می کنند.از گاز انبر نجاری،در کارگاه ها برای بیرون کشیدن میخ و منگنه نیز استفاده می شود.

انبر آرماتوربندی دارای دو فک منحنی شکل است که در انتهای نوک آن با هم برخورد می کنند.تمام نیروی دست کاربر بر روی این قسمت انتهایی وارد می شود به همین دلیل این قسمت می تواند فشار زیادی را به قطعه وارد کند.انتهای فک های این نوع انبر تقریبا تخت می باشد به همین دلیل برای بریدن یک قطعه می تواند از انتهایی ترین و یا نزدیک ترین نقطه به سطح، این کار را انجام دهد.مثلا برای بریدن میخ می توانید از آخرین نقطه به سطح آن را برش دهید تا هیچ قسمت اضافی از میخ روی سطح باقی نماند.گاز انبر نجاری در قسمت لبه تیغه شکل مخروطی دارد و این شکل باعث می شود میخ و منگنه در زمان بیرون کشیده شدن بریده نشوند.غالبا گاز انبرهای نجاری بزرگ تر هستند.

اما انبر آرماتور،دارای لبه تخت و بدون انحنا د و تیزمی باشد،بر خلاف نوع نجاری که تیز نیست.از انبر آرماتوربندی برای بریدن سیم،پیچ،میخ،فنر،مفتول و... استفاده می شود.فک های انبر آرماتوربندی دارای یک لبه تخت و یک طرف لبه تیز هستند.به همین دلیل می توانند قطعات را بدون به جا ماندن زائده ای روی سطح برش دهند.انبر آرماتوربندی برای خم کردن سیم و مفتول در کارگاه های ساختمانی استفاده می شود.در واقع این نوع انبر،آرماتوربندی،برای بست های فلزی در فرآیند آرماتوربندی استفاده می شود.

انواع گاز انبر در هر نوع حرفه ای که استفاده شوند،می توانند دارای دسته کوتاه یا دسته بلند باشند.دسته های بلند امکان اعمال نیروی بیش تری دارند.

نظرات

 
   
 
Captcha